Add New Event Add New Event Home Event » การแสดงดนตรีไทย “ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง”

Print

การแสดงดนตรีไทย “ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง”

การแสดงดนตรีไทย “ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง”

วันที่: 06 พ.ค. 54

คำหลัก (Tag): tag ดนตรีไทย tag จุฬา tag วัฒนธรรม

การแสดงดนตรีไทย “ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง” ติดต่อศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3635 วันเวลาวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.30 น. สถานที่ ณ เรือนไทยจุฬาฯ

แสดงความคิดเห็น